Dusitan stříbrný

8053

4. dusitan kobaltnatý 5. hydrogenfosforečnan sodný 6. sulfid zinečnatý 7. chlorečnan draselný 8. dusičnan železitý 9. chlorid zinečnatý 10. síran měďný 11. hydrogenuhličitan rtuťnatý 12. dusitan zlatitý 13. bromid stříbrný 14. dihydrogenfosforečnan železitý 15. bromnan strontnatý 16. chlorid cínatý 17. manganistan.

Další názvy vzorec CAS Výstražné symboly GHS; AgNO 3: 7761-88-8: Bezpečnostní list. 03; 05; 09; Objednací číslo Kvalita Obsah Dusičnany (též ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné, často využívané v zemědělství na výrobu hnojiv (pro přítomnost dusíku) a v pyrotechnice (protože jde o oxidační činidla) např. pro výrobu střelného prachu. Dusitan stříbrný se tepelně rozkládá na stříbro a oxid dusičitý AgNO 2--› Ag + NO 2: 97. Dusitan amonný se tepelně rozkládá na dusík NH 4 NO 2--› N 2 + 2H 2 O: 98. a) Dusitan je oxidován manganistanem v neutrálním prostředí.Vzniká dusičnan a hydrát oxidu manganičitého Dusitan amonný vzniká rozpouštěním oxidu dusitého (směs oxidu dusnatého a dusičitého) v roztoku čpavku: 93.

  1. Ihs markit 55 cambridge parkway
  2. Kalkulačka hodnoty těžby bitcoinů
  3. Základy obchodování s kryptoměnou
  4. Cena xrp v gbp

Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 697 Dusičnan stříbrný, nazývaný též lapis infernalis neboli pekelný kamínek, je sloučenina s chemickým vzorcem Ag N O 3. Tato stříbrná sůl kyseliny dusičné je fotosenzitivní přísadou fotografických filmů. Dusičnan stříbrný ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Dusičnan stříbrný Látka / směs látka Chemický název Dusičnan stříbrný Číslo CAS 7761-88-8 Indexové číslo 047-001-00-2 Číslo ES (EINECS) 231-853-9 Další názvy látky Argenti nitras dusičnan stříbrný, lékopisný a p.a. Kód: 181/ Dusičnan stříbrný čistý; 10g Určená použití látky: laboratoře, fotografická chemie, průmysl Zdroj stříbra.

4. prosinec 2003 93. Dusitan stříbrný vzniká podvojnou výměnou v roztoku s dusitanem sodným a dusičnanem stříbrným. 94. Dusitan sodný vzniká termickým 

Dusitan stříbrný

Vývoj, výroba, prodej a servis technologií a přípravků pro povrchové úpravy, prodej základních chemikálií a související služby. Sestav názvy/vzorce sloučenin: As2S5 sulfid nikelnatý sulfid hlinitý AuCl3 sulfid stříbrný PbCl2 síran sodný PbCO3 dusičnan olovnatý jodid arsenitý Ba(NO3)2 Sestav rovnice, vyčísli stechiometrické koeficienty: a) hydroxid vápenatý a kyselina dusičná reagují za vzniku *** a *** b) kyselina sírová a hydroxid hlinitý dusitan amonný: ammonium nitrite (N H 4) 2 S 2 O 6 (O 2) peroxodisíran amonný: ammonium peroxodisulfate (N H 4) 2 S O 4: síran amonný: ammonium sulfate (N H 4) 2 S: sulfid amonný: ammonium sulfide (N H 4) 2 S O 3: siřičitan amonný: ammonium sulfite: N H 4 V O 3: vanadičnan amonný: ammonium vanadate: Sb 2 S 5: sulfid antimoničný Dusičnan stříbrný. Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; AgNO 3: 7761-88-8: Bezpečnostní list. 03; 05; 09; Objednací číslo Kvalita Obsah Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; tel.

Dusitan stříbrný

Soli k. k., Ag, dusitan, dusitan stříbrný dioxodusitan stříbrný, AgNO2. 153,874. ano, 2. 499. Soli k. k., Tl, dusitan, dusitan thallný dioxodusitan thallný, TlNO2.

43.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. dusitan sodný: sodium nitrite: Na N O 3: dusičnan sodný: sodium nitrate: Na 2 O 2: peroxid sodný: natrium peroxide: Na 2 O: oxid sodný: sodium oxide: Na O C N: kyanatan sodn: sodium cyanate [(Na 2 O) (Ca O) (Si O 2) 6] křemičitan sodno-vápenatý: sodium-calcium silicate: Na O H: hydroxid sodný: sodium hydroxide: Na 2 S: sulfid sodný 31. oxid chromitý + dusičnan draselný + hydroxid draselný → chroman draselný + dusitan draselný + voda 32. chlorečnan draselný +jodid draselný + kyselina sírová → síran draselný + chlorid draselný + jod + voda 33.

Dusitan stříbrný

+ → + + Měď reaguje s kyselinou dusičnou za vzniku dusičnanu měďnatého, vody a oxidu dusičitého.. Podle Beketovovy řady kovů běžné kyseliny nereagují s mědí Dusitan draselný je anorganická sloučenina, draselná sůl kyseliny dusité, se vzorcem KNO 2.. Jedná se o silný oxidant, může urychlit hoření jiných látek. Podobně jako jiné dusitany (například sodný) je dusitan draselný toxický při požití; studie navíc naznačují, že by mohl být také mutagenní nebo teratogenní.. Dusitan draselný se používá při výrobě solí Rozpustnost anorganických sloučenin stříbra ve vodě při různých teplotách.

22. dusnan stříbrný. 23. dusitan zinečnatý. 24. bromičnan vápenatý. III, HNO2, kyselina dusitá, NO2-, - itan, dusitan.

Dusitan stříbrný

a) Dusitan je oxidován manganistanem v neutrálním prostředí.Vzniká dusičnan a hydrát oxidu manganičitého Substituce nukleofilní II. (Alkylace kyanidů ( ( (aprotické prostředí …: Substituce nukleofilní II. Kontaktujte nás. RNDr. Karel Martyčák Uvoz 124 60200 Brno Czech Rep. Česká republika 603254123--Rychlý kontakt AgIO3 jodičnan stříbrný, trioxojodičnan stříbrný. AgIO4 jodistan stříbrný, tetraoxojodistan stříbrný.

chloritan draselný.

15 925 eur na dolár
prečítajte si prehľad trhu
je lepšie predávať fifo alebo lifo
kryptomena burza india najlepsie
rebrík obchodovanie stávka anjel
sociálne financovanie sofi investor prezentácia

Chemické názvosloví – Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvosloví

chlorečnan sodný. 22.